Vennskap og fellesskap

Samlingsstund

Meg og kroppen. Barna må bli kjent med kroppen sin og bli bevisst på sine egne og andres grenser. Bli trygg på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og respektere ulikheter.

Navn på kroppsdeler, litt om hjernen, sansene våre. Hva kan man gjøre med kroppen. Tenk hva kroppen får til.

Øve på årets Blime dans.

Høsting av grønnsaker og bær, maisplukk, gulrøtter og søppelpatrulje.

Foreldremøter

Urtehagen: siste del av møtet info om førskolebarna og hva man skal gjøre

dette året. Følg årshjul for overgang barnehage-skole.

Vennskap og fellesskap

Samlingsstund

 

Meg og kroppen: Følelser. Kroppsspråk, bevege kroppen etter musikk.

 

Førstehjelp med barna.

Øve på årets Blime dans. Årets Blime dans danser vi sammen med resten av landet.

Høsting av grønnsaker og familiekaffe. Livsgledeoppdrag, vi drar på besøk til sykehjemmet.

Brannvernsuke uke 38

 

Vennskap og fellesskap

Samlingsstund

Meg og samfunn. Vi trenger å høre til.

Vi teller hvor mange barn er vi i barnehagen, bruker navn på barn og voksne, navn på avdelingene osv.

Ulike yrker, hva jobber mamma og pappa med. Hvordan kommer de seg til jobb? Med bil, buss, tog?

Regler i samfunnet. Hvem passer på oss. Politi, sykehus osv.

Bruke nettet. Hvordan kan vi bruke nettet og hva kan vi ikke gjøre. «Barna skal få en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier»

 

Høsting av grønnsaker.

Verdens dagen for psykisk helse 10.10. Tema: Vi trenger å høre til!

Høstfest, sykehjemmet inviteres

Planleggingsdag 20.10. Sørlandske lærerstevne

Refleksdag

Vennskap og fellesskap

Samlingsstund

 

Meg og samfunn: Vi jobber med samme tema som i oktober. Vi trenger å høre til.

 

Juleforberedelser

Lyktefest

Foreldresamtaler

Bikuben har et foreldremøte i slutten av måneden.

Vennskap og fellesskap

Adventssamlinger

Julespill med førskolebarna i Tromøy kirke

Julegudstjeneste Færvik kirke

Nissefest

2024

Vennskap og fellesskap

Samlingsstund

 

Jordkloden, klima. Hvor bor vi, hvordan ser det ut der vi bor. Hvordan ser huset ditt ut, hvor mange bor i huset ditt. Hvilken by bor vi i? hvilket land. Hvordan ser det ut i andre land og hvordan lever folk i andre land. Hvorfor er det godt å bo i landet Norge. Tilgang på vann, mat. Hva spiser de i andre land? Varmt eller kaldt.

Hvor mye vann har vi på kloden vår?

Finnes det andre planeter, hvordan ser de ut.

Årstidene. Vi snakker om hvordan vi skal kle oss. Hvem trenger varme og lys fra sola? Trenger vi regn?

 

Museumsbesøk

Ski og akedag

Vennskap og felleskap

Samlingsstund

Jordkloden, klima

Forberede oss til sesong

Samenes nasjonaldag 06.02

Livsgledeoppdrag

Karneval og fastelavnsmarkering med boller og fastelavnsris

MARS

Vennskap og samarbeid

Samlingsstund

Dyr og blomster. Økosystem og fotosyntese

Dyrke, rydde og fikse leker. Barnehagedagen, smaksdag og påskefrokost.

Innkalle til foreldremøte for førskolebarna (avholdes i april). Se plan for overgang barnehage – skole.

 

Vennskap og samarbeid.

Samlingsstund

 

Dyr og blomster. Vi jobber med samme tema som i Mai.

Hvilke dyr har vi i Norge? Hva spiser dyra våre?

Hvorfor skal vi passe på innsekter, dyr og blomster?

Hva gjør vi i drivhuset vårt og hvorfor? Dyrke og stelle i det grønne.

Spornesrusken, gårdsbesøk.

Barnesamtaler. Husk spørsmål til førskolebarna ift overgang skole

Foreldresamtaler.

Foreldremøte for førskolebarna.

MAI

Vennskap og samarbeid

Samlingsstund

 

Bærekraftig utvikling: Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi jobber sammen i drivhuset. Sår og dyrker mye av maten vi spiser i barnehagen. Vi samarbeider, hjelper hverandre og føler mestring sammen. Barna vil forstå hvor maten kommer fra og at vi må ta vare på livet på jorden slik vi kjenner den. Vi skal ta vare på jorden også for de som kommer etter oss.

Søppel.

 

Dyrke, stelle i det grønne

 

Spornes Max

17.mai fest

Fellestur for førskolebarn fra de andre barnehagene.

Vennskap og samarbeid

Samlingsstund

Stelle i det grønne, høste

Førskoletreff for alle førskolebarn på øya

Forberede til sommermarked

Sommermarked

Førskoletur